ARCHIWUM
AKTUALNOŚCI
     
 

Firma handlowa THERMA

Przepływowe ogrzewacze centralnego ogrzewania


Na polskim rynku pojawiły się ogrzewacze akumulacyjne nowej generacji. Producentem urządzeń jest niemiecka firma Olsberg. Znany jest fakt, że ogrzewanie elektryczne, a przede wszystkim ogrzewanie przy zastosowaniu ogrzewaczy akumulacyjnych (korzystających z tańszej taryfy opłat) stanowi alternatywę dla innych systemów, w których użytkuje się paliwa stałe, płynne i gazowe.
Ogrzewanie elektryczne ma szereg zalet. Nie wymaga składowania opału (węgla, drewna, gazu, oleju, itp.), ani usuwania produktów spalania (np. popiołu i żużla). Energia cieplna wytwarzana jest w miejscu jej użytkowania, nie ma więc strat wynikających z przesyłu ciepła. Stosując ogrzewanie elektryczne wyklucza się ewentualne ryzyko zatrucia substancjami powstającymi w procesie spalania węgla, gazu czy oleju. Energia elektryczna pobierana w godzinach pozaszczytowych jest znacznie tańsza, a ponadto jej dostawcy premiują swoich odbiorców stosujących rozliczenie dwutaryfowe (tzw. II taryfę). Za energię pobieraną w taryfie nocnej obejmującej godziny od 22 00 do 6 00, oraz tzw. dolinę dzienną od 13 00 do 15 00, płacą mniej (w wielu regionach także za energię pobieraną poza tymi okresami). Ceny te kształtują się różnie na terenie kraju i zależą od Zakładu Energetycznego będącego dostawcą energii elektrycznej. Stosując pomiar II taryfy oszczędza się do 50% kosztów energii. Ponieważ ogrzewacze akumulacyjne mogą być tak zaprogramowane aby większość energii pobierały w taryfie nocnej, stanowią ekonomiczne źródło ciepła. Duża bezwładność i pojemność cieplna bloku akumulacyjnego sprawia, że okresy pobierania energii w stosunku do okresów jej oddawania są bardzo korzystne dla użytkownika. Ogrzewacz firmy OLSBERG wyposażony jest w blok akumulacyjny, cichobieżny wentylator osiowy oraz panel sterowniczy. Ogrzewacze mogą być sterowane indywidualnie lub mogą pracować w zespołach. Przy pracy zespołowej możliwe są trzy rodzaje ładowania (pobierania przez ogrzewacze energii):

- ładowanie przednie polega na jednoczesnym włączeniu wszystkich ogrzewaczy zespołu, a następnie kolejne ich wyłączanie w miarę osiągnięcia pełnego nagrzania;

-ładowanie końcowe polega na tym, że ogrzewacze włączane są kolejno indywidualnie poczynając od najbardziej rozładowanego, natomiast w określonym momencie wszystkie ogrzewacze zespołu wyłączane są jednocześnie;

- ładowanie środkowe polega na kolejnym indywidualnym włączaniu poszczególnych ogrzewaczy w zależności od potrzeb - stopnia ich rozładowania - i także indywidualnym wyłączaniu po naładowaniu.

Dzięki współpracy z czujnikiem temperatury zewnętrznej i regulatorem temperatury możliwe jest takie zaprogramowanie układu, aby:

-ogrzewacz lub ogrzewacze rozpoczynały "sezon grzewczy" gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej założonej wartości;

- ogrzewacz pracował pełną mocą (a więc zużywał dużo energii elektrycznej) tylko wtedy gdy temperatura zewnętrzna będzie utrzymywać się poniżej założonej wartości;

- temperatura w poszczególnych pomieszczeniach była utrzymywana na żądanym poziomie,

- w okresie dłuższego nieużytkowania pomieszczeń temperatura w pomieszczeniach nie spadła poniżej 5°C.

System programowania umożliwia optymalną pracę ogrzewaczy. Pobierają one tylko tyle ciepła ile potrzeba na pokrycie strat i utrzymanie żądanej temperatury. Oddawanie ciepła jest wspomagane cichobieżnym wentylatorem osiowym. Nowa oferta firmy obejmuje dwie serie nowoczesnych ogrzewaczy akumulacyjnych zapewniających, dzięki zastosowaniu cichobieżnego wentylatora osiowego, ich dynamiczne rozładowanie.

1 - izolacja cieplna (Microtherm), 2 - blok akumulacyjny, 3 - izolacja cieplna (Microtherm), 4 - kanały powietrzne, 5 - elementy grzejne rurkowe, 6 - czujnik regulatora ładowania bloku akumulacyjnego, 7 - regulator ładowania, 8 - wyłącznik dodatkowego elementu grzejnego (opcja), 9 - ogranicznik temperatury, 10 - pokrętło zintegrowanego regulatora temperatury pomieszczenia (opcja), 11 - tablica łączeniowa, 12 - moduł elektronicznego zintegrowanego regulatora temperatury pomieszczenia (opcja), 13 - wentylator osiowy, 14 - przesłona regulacyjna, 15 - element grzejny rurkowy ogrzewania bezpośredniego z termostatem (opcja), 16 - izolacja cieplna (Wermikulit), 17 - stabilna konstrukcja podstawy ogrzewacza, 18 - kratki wylotowe ciepłego powietrza


Modele obu serii charakteryzują następujące cechy:

. zminimalizowane wymiary
. cichobieżny osiowy wentylator
. ulepszona komora mieszania powietrza
. umieszczenie rurkowych elementów grzejnych w kanałach powietrznych zapewniające natychmiastowe oddawanie ciepła
. zastosowanie najwyższej klasy izolacji, w tym izolacji MICROTHERM jako podstawowej
. wbudowany ogranicznik temperatury chroniący przed przegrzaniem
. stabilna konstrukcja, zapewniająca sztywność obudowy
. szybki i łatwy montaż kształtek bloku akumulacyjnego i rurkowych elementów grzejnych od góry . górna pokrywa mocowana tylko na dwa wkręty
. dostęp do tabliczki łączeniowej po odkręceniu tylko jednego wkrętu
. owalne otwory w tylnej ścianie ułatwiające wprowadzenie przewodów przyłączeniowych
. prosty i przejrzysty układ zacisków przyłączeniowych
. stopień ochrony obudów IP30
. możliwość zamontowania dodatkowego elementu grzejnego.
Grzejnik rurkowy może być na życzenie zamocowany obok wylotu ciepłego powietrza grzejąc je niezwłocznie po uruchomieniu ogrzewacza, bez konieczności włączania systemu nagrzewającego blok akumulacyjny. W skład serii ogrzewaczy standardowych o nazwie CARAT 24 wchodzi sześć modeli różniących się wielkością, mocą znamionową, pojemnością cieplną oraz masą i wymiarami. Są one przystosowane do ustawiania na podłodze. Ogrzewacze serii PROFIL to urządzenia najbardziej płaskie z pośród ogrzewaczy akumulacyjnych oferowanych na rynku. Ich grubość to tylko 17,5 cm, a wysokość tylko 50 cm. Nadają się np. do wkomponowania we wnękę podokienną. Seria składa się z pięciu modeli różniących się wielkością (długością) i masą, a także mocą znamionową i pojemnością cieplną.

Przystosowane są do montażu na ścianie lub na podłodze. Ogrzewacze o mocach znamionowych do 3 kW włącznie mogą być zasilane jednofazowo przy napięciu 220V 50 Hz, lub trójfazowo przy napięciu 220/380V 50 Hz, ogrzewacze o większych mocach muszą mieć zasilanie trójfazowe.Ogrzewacz statyczny

Nowością w ofercie firmy jest też ogrzewacz statyczny. Nowy produkt został wyposażony w system kanałów powietrznych zapewniających równomierne oddawanie ciepła. Około 80 % ciepła oddawane jest do pomieszczenia poprzez konwekcję. Przepływ powietrza przez kanał środkowy sterowany jest przesłoną, której położenie regulowane jest automatycznie w zależności od stopnia naładowania bloku akumulacyjnego. Procesem ładowania bloku steruje regulator termomechaniczny. Poziom ładowania bloku akumulacyjnego uzależniony jest głównie od temperatury ogrzewanego pomieszczenia. Charakterystyka ogrzewaczy: . ogrzewacze o regulowanej wydajności cieplnej, . trzy modele o różnych wielkościach i mocach grzewczych, . zasilanie jednofazowe 1/N/PE ~ 230V, . bezgłośna praca, . opatentowane rozwiązania konstrukcyjne,

(mm na podstawie materiałów firmy) fot. Elektra

artykuł: Wydawnictwo MURATOR

.